باشگاه رانندگان

ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فرداصبح

مبدا:شهرری

مقصد:چمستان

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:900

tel:09387227626 سپهر



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فرداصبح

مبدا:فلاح

مقصد:بهشهر

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:900

tel:09387227626 سپهر



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فرداصبح

مبدا:پرند

مقصد:آبسرد

نوع بار:لوازمات 1 تن

کرایه:650

tel09387227626 سپهر



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فرداصبح

مبدا:شیراز

مقصد:بوشهر

نوع بار:1عدد سنگ قبر

tel:09175661271 شاهسونی



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:جنت اباد

مقصد:چالوس

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:900

tel:09907891825 حسینی



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فرداصبح

مبدا:تهرانپارس

مقصد:لنگرود

نوع بار:مبل میز غذاخوری4 نفره

کرایه:1000000

tel:09906640016 شفایی

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:جمعه صبح

مبدا:تهران فتح

مقصد:باشماق

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:1900

tel:09906640016 شفایی



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:شهرری

مقصد:داراب

نوع بار:کیسه مواد وزن 1500

کرایه:2400

tel:09906640069 افشار



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فردا8 صبح

مبدا:تهران

مقصد:نجف اباداصفهان

نوع بار:دروپنجره زیر1 تن

کرایه:1000000

tel:09907891824 حسینی



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:تهران یادگارامام

مقصد:بروجرد

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:950

tel:09906640016 شفایی



ناوگان:نیسان#داخلی

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:باقرشهر

مقصد:فیروزکوه

نوع بار:فنس 

وزن بار:600

کرایه:650

tel:09906640069 افشار



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:تجریش 

مقصد:اصفهان

نوع بار:مبل

300 کارگری دونفر

کرایه:900

tel:09906640016 شفایی



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:خرازی تهران

مقصد:آذرشهر

نوع بار:اثاث منزل کم

150 کمک راننده

کرایه:1400

tel:09906640069 افشار



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:ناصرخسرو

مقصد:مشهد

نوع بار:لوازم

کرایه:1400

tel:09387227626 سپهر



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:خلازیر

مقصد:کنگان

نوع بار:دستگاه

کرایه:3000000

tel:09906640069 افشار



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:باقرشهر

مقصد:شیراز

نوع بار:لوازمات

کرایه:1600

tel:09906640016 شفایی



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:تهران اوین

مقصد:50کیلومتری اراک

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:1000000

tel:09906640016 شفایی



ناوگان:نیسان 

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:کرج

مقصد:خنج(نرسیده به لار)

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:2600

tel:09906640069 افشار



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:مامونیه

مقصد:اصفهان

نوع بار:پالت

کرایه:800

tel:09387227626 سپهر



ناوگان:نیسان

مبدا:تهران

مقصد:شیراز

نوع بار:2تن آهن کف خور

کرایه :توافقی

tel:09175661271 شاهسونی

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:3بعدازظهر

مبدا:پاسداران

مقصد:اردکان

نوع بار:لوازم منزل

tel:09907891824 حسینی

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:12ظهر

مبدا:سعادت آباد

مقصد:سنندج

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:1200

tel:09909722302 رضایی

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:ساعت4

مبدا:تهران پونک

مقصد:رشت

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:900

tel:09906640016 شفایی

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:شاداباد

مقصد:رشت

نوع بار:لوازم

کرایه:توافقی

tel:09906640069 افشار

1401/03/25



ناوگان:دونیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:افسریه

مقصد:مشهد

نوع بار:کیسه مواد

کرایه:1500

tel:09906640069 افشار

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:میدان بهمن

مقصد:زاهدان

نوع بار:نایلون 1 تن

tel:09387227626 سپهر

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:ساعت5

مبدا:نظام اباد

مقصد:بابل

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:800

tel:09387227626 سپهر

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:تهرانپارس

مقصد:نورآباد

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:1000000

tel:09387227626 سپهر

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:ساعت17

مبدا:انقلاب

مقصد:نوشهر

نوع بار:2عدد کولر

کرایه:900

tel:09387227626 سپهر

1401/03/25



ناوگان:نیسان

مبدا:میرداماد

مقصد:چمستان(خور)

نوع بار:لوازم منزل

150 کمک راننده

کرایه:850

tel:09906640016 شفایی

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:گیلاوند

مقصد:اصفهان

نوع بار:کولرگازی

کرایه:1200

tel:09906640016 شفایی

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:شوراباد

مقصد:جوانمرد(کرمانشاه)

نوع بار:1 تن لوازم

کرایه:1200

tel:09128097786 تاجیک

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:تهرانسر

مقصد:نیشابور

نوع بار:لوازم منزل

150 کارگری راننده

کرایه:1300

tel:09906640016 شفایی

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:پاسداران

مقصد:گرگان

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:1000000

tel:09907891825

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:فتح

مقصد:اصفهان

نوع بار:پارچه

کرایه:800

tel:09906640069 افشار

1401/03/25



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فرداصبح

مبدا:کرج

مقصد:برازجان

نوع بار:موز

کرایه:2800

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:شهرکرد

مقصد:میگون

نوع بار:حیوان

کرایه:1500

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فردا ساعت3

مبدا:میگون

مقصد:محموداباد

نوع بار:اثاث منزل کم

400 کارگری دونفر

کرایه:1100

tel:09387227626 سپهر

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فرداصبح

مبدا:تهران

مقصد:سیرجان

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:2000000

tel:09906640016 شفایی

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:تهران سردارجنگل

مقصد:گرگان

نوع بار:لوازم منزل 

کرایه:1000000

tel:09906640016 شفایی

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:ورامین

مقصد:رضوانشهر

نوع بار:لوازمات(کارتن بندی شده)

وزن بار:1500

کرایه:1200

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:کرج

مقصد:لاریجان

نوع بار:پارکت

کرایه:600

tel:09906640016 شفایی

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:تهرانپارس

مقصد:نور

نوع بار:کاشی سرامیک

کرایه:950

tel:09906640016 شفایی

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فرداصبح

مبدا:سهروردی

مقصد:بیرجند

نوع بار:ابزارآلات 8 عدد جعبه

وزن:600

کرایه:2400

tel:09387227626 سپهر

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:5عصر

مبدا:فرون اباد

مقصد:کاشان

نوع بار:ترازو1200

کرایه:750

tel:09387227626 سپهر

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:5عصر

مبدا:تبریز

مقصد:تهران

نوع بار:ترازو1200

کرایه:1000000

tel:09387227626 سپهر

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:میرداماد

مقصد:چمستان

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:850

tel:09906640016 شفایی

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعد بارگیری:اماده

مبدا:شیراز

مقصد:تبریز

نوع بار:10عدد گوسفند

کرایه:توافقی

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان

مبدا:پاسداران

مقصد:تبریز

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:1300

tel:09906640016 شفایی

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:اشتهارد

مقصد:تربت جام

نوع بار:دستگاه 600کیلو

کرایه:2000000

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان

مبدا:تهرانپارس

مقصد:رامسر

نوع بار:مبل

کرایه:950

tel:09906640016 شفایی

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:تهران

مقصد:خرمشهر

نوع بار:لوازم

کرایه:توافقی

tel:09128097786 تاجیک

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فوری

مبدا:تهران ولیعصر

مقصد:تبریز

نوع بار:کیس کامپیوتر

وزن بار:100کیلو

کرایه:1100

tel:09909722302 رضایی

1401/03/23



ناوگان:3 دستگاه نیسان

مبدا:اصفهان

مقصد:تهران

نوع بار:کیسه مواد

کرایه:850

tel:09387227626 سپهر

1401/03/23



ناوگان:نیسان

مبدا:شورآباد

مقصد:دوجا بروجرد، ازنا

نوع بار:پالت

کرایه:1500

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعد بارگیری:اماده

مبدا:میرداماد

مقصد:شهمیرزاد سمنان

نوع بارگیری:لوازم منزل

150کمک راننده

کرایه:800

tel:09907891824 حسینی

1401/03/23



ناوگان:وانت پیکان#داخلی

ساعت بارگیری:ساعت3

مبدا:هشتگرد

مقصد:شهریار

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:350

tel:09387227626 سپهر

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری :آماده

مبدا:شهرک صنعتی عباس آباد

مقصد:شاهرود

نوع بار:لوازمات

وزن بار:500 کیلو

کرایه:1100

tel:09906640067 قاسمی

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:رجایی جنوب

مقصد:ملایر

نوع بار:سرامیک

وزن بار:1300

کرایه:1000000

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان

مبدا:ارومیه

مقصد:میگون(تهران)

نوع بار:حیوان

کرایه:1700

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:کرج

مقصد:میاندوآب

نوع بار:فرش

کرایه:1250

tel:09906640016 شفایی

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:کرج

مقصد:شیراز

نوع بار:تخت بیمارستانی

کرایه:1800

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان/وانت

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:یافت آباد

مقصداردبیل

نوع بار:سرویس خواب

کرایه:1400

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران آزادگان

مقصد:اسلام آباد غرب (ایوان)

نوع بار:گاوصندوق

کرایه:1350

tel:09906640016 شفایی

1401/03/23

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فرداصبح

مبدا:سعید آباد(شهریار)

مقصد:شیراز

نوع بار:چسب کاشی

کرایه:1800

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:کیانشهر

مقصد:رشت

نوع بار:نایلون

وزن بار:1500

کرایه:950

tel:09906640069 افشار

1401/03/23



ناوگان:نیسان/وانت

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:شهرک غرب

مقصد:سنندج

نوع بار:یک عدد یخچال وچندتافرش

100 کارگری راننده

کرایه:1100

tel:09906640016 شفایی

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:یزد

مقصد:زنجان

نوع بار:خشکبار

کرایه:توافقی

tel:09387227626 سپهر

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:یزد

مقصد:بندرعباس

نوع بار:مبل وخرده ریز

کرایه:توافقی

tel:09175661271 شاهسونی

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:شیراز

مقصد:سیرجان

نوع بار:برنج

کرایه:توافقی

tel:09175661271 شاهسونی

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:ساعت7صبح

مبدا:باغ فیض

مقصد:رامسر

نوع بار:تخته 4 متری وبشکه بنایی

کرایه:1000000

tel:09907891824 حسینی

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:بندرعباس

مقصد:تهران

نوع بار:لوازم 600 کیلو

کرایه:2900

tel:09906640069 افشار

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:سعادت آباد

مقصد:سقز

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:1500

tel:09906640016 شفایی

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:میدان بارتهران

مقصد:مشهد

نوع بار:سبزی

وزن بار:1500

کرایه:1600

tel:09906640069 افشار

1401/03/21



ناوگان:نیسان

مبدا:تهران ونک

مقصد:مهریز یزد

نوع بار:لوازم 1 تن

کرایه:1350

tel:09128097786 تاجیک

1401/03/21



ناوگان:نیسان

مبدا:تهران شریعتی

مقصد:رامسر

نوع بار:کابینت

کرایه:1000000

tel:09128097786 تاجیک

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:کرج

مقصد:شهسوار

نوع بار:موز

کرایه:1000000

tel:09387227626 سپهر

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:سه راه آدران

مقصد:نیکشهر(سیستان وبلوچستان)

نوع بار:بشکه مواد

وزن بار:1 تن

کرایه:4300

tel:09906640069 افشار

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:اماده

مبدا:تهران

مقصد:نمک آبرود

نوع بار:لوازمات

کرایه:توافقی

tel:09906640067 قاسمی

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:ساعت5

مبدا:تهران چهارراه سیروس

مقصد:مشهد

نوع بار:لوازم خودرو

کرایه:1400

tel:09906640016 شفایی

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:اصفهان

مقصدتهران

نوع بار:کیسه مواد

کرایه:800

tel:09906640069 افشار

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:کرج

مقصد:فارسان

نوع بار:روغن

tel:09906640016 شفایی

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:ساعت16

مبدا:تهران میدان منیریه

مقصد:کرمانشاه

نوع بار:اثاث منزل

دونفر کارگری300

کرایه:1000000

tel:09387227626 سپهر

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران(سعادت آباد)

مقصد:شیراز

نوع بار:مواداولیه

کرایه:1600

tel:09906640016 شفایی

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران(یافت آباد)

مقصد:اردبیل

نوع بار:لوازم آرایشی

کرایه:1500

tel:09906640067 قاسمی

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:کرج

مقصد:رامسر

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:850

tel:09906640016 شفایی

1401/03/21

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:12

مبدا:جاجرود

مقصد:تنکابن

نوع بار:بالابر

کرایه:1000000

tel:09387227626 سپهر

1401/03/21



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:کرج

مقصد:اصفهان

نوع بار:موز

کرایه:900

tel:09387227626 سپهر

1401/03/21



ناوگان:نیسان#داخلی

ساعت بارگیری:فرداصبح

مبدا:کرج

مقصد:نواب

نوع بار:سطل

کرایه:400

tel:09387227626 سپهر

1401/03/20




ناوگان:نیسان#داخلی

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:سعدی(تهران)

مقصد:کرج(گلشهر)

نوع بار:کمد و صندلی

کرایه:400

tel:09906640069 افشار

1401/03/20

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران

مقصد:بندرعباس

نوع بار:اثاث منزل

همراه دارد

کرایه:توافقی

tel:09175661271 شاهسونی

1401/03/20



ناوگان:نیسان(2دستگاه)

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:یزد

مقصد:نی ریز(فارس)

نوع بار:لوازم بیمارستانی

کرایه:توافقی

tel:09175661271 شاهسونی

1401/03/20

ارسال شد❗❗❗❗❗



ناوگان:نیسان(2دستگاه)

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:فیروزکوه

مقصد:کاشان

نوع بار: گل

کرایه:1500

tel:09906640016 شفایی

1401/03/20



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:خزانه(تهران)

مقصد:رویان

نوع بار:لوازم

کرایه:900

tel:09906640069 افشار

1401/03/20

ارسال شد❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران سیدخندان

مقصد:ساری

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:900

tel:09906640016 شفایی

1401/03/20



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:سعادت آباد

مقصد:اصفهان

نوع بار:لوازم منزل

150کمک راننده

کرایه:800

tel:09906640016 شفایی

1401/03/20

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:فرداصبح

مبدا:تهران سعادت آباد

مقصد:رشت(لنگرود)

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:1000000

tel:09906640016 شفایی

1401/03/20

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:شاداباد

مقصد:اهواز

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:1800

tel:09387227626 سپهر

1401/03/20



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:یزد

مقصد:زنجان

نوع بار:خشکبار

کرایه: توافقی

tel:09387227626 سپهر

1401/03/20



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:شیراز

مقصد:تهران

نوع بار:500 کیلو لوازم

کرایه:توافقی

tel:09175661271 شاهسونی

1401/03/20

ارسال شده❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:اصفهان

مقصد:کرج

نوع بار:یخچال

کرایه:توافقی

tel:09175661271 شاهسونی

1401/03/20

ارسال شده❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:ساعت5

مبدا:پاسداران

مقصد:چالوس

نوع بار:لوازم منزل

کرایه:800

tel:09906640016  شفایی

1401/03/20



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران

مقصد:بروجرد

وزن بار:300کیلو

tel:09175661271 شاهسونی

1401/03/20



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهرانپارس

مقصد:کاشان

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:750

tel:09387227626 سپهر

1401/03/20

ارسال شد❗❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:پیشوا

مقصد:بروجرد

نوع بار:خیار

کرایه:1100

tel:09387227626 سپهر

1401/03/20



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:پیشوا

مقصد:تربت

نوع بار:خیار

کرایه:2200

tel:09387227626 سپهر

1401/03/20



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:بلوارفردوس

مقصد:شیراز

نوع بار:کمد

کرایه:1600

tel:09387227626 سپهر

1401/03/20



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران

مقصد:نوشهر

نوع بار:بارقوطی آهن6 متری

وزن بار:150 کیلو

کرایه:توافقی

tel:09175661271 شاهسونی

1401/03/20



ناوگان:نیسان یاوانت

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران مسعودیه

مقصد:رشت

نوع بار:لوازم خیاطی

کرایه:850

tel:09906640016 شفایی

1401/03/20

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:اصفهان

مقصد:گیلان

نوع بار:برنج

کرایه:توافقی

tel:09175661271 شاهسونی

1401/03/20



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:3بعدازظهر

مبدا:تهران رجایی جنوب

مقصد:مشهد

نوع بار:سبزی

tel:09906640016 شفایی

1401/03/20



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:2بعدازظهر

مبدا:جاجرود

مقصد:اصفهان

نوع بار:اثاث منزل

کرایه:1100

tel:09387227626 سپهر

1401/03/20

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:قلعه حسن خان

مقصد:مشهد

نوع بار:لوازم نمایشگاهی

وزن بار:1تن

کرایه:1500

tel:09387227626 سپهر

1401/03/20

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران پیروزی

مقصد:مشهد

نوع بار:لوازم منزل

300کارگری دونفر

کرایه:1400

tel:09906640016 شفایی

1401/03/20

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:صبح

مبدا:الهیه

مقصد:رامسر

نوع بار:مبل

کرایه:900

tel:09387227626 سپهر

1401/03/20

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:صبح

مبدا:تهران

مقصد:نمک آبرود

نوع بار:سنگ

کرایه:950

tel:09906640016 شفایی

1401/03/20



ناوگان:نیسان

زمان بارگیری:فردا صبح

مبدا:کرج ملارد

مقصد:نجف آباد اصفهان

نوع بار:مواداولیه

کرایه:950

tel:09906640016  شفایی

1401/03/19

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:مرزداران

مقصد:نمک آبرود

نوع بار: مبل راحتی ونهارخوری۴نفره ۳تادوچرخه

کرایه:900

tel:09909722302 رضایی

1401/03/19



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران

مقصد:بیجار(درجاتخلیه)

نوع بار:لوازمات

وزن بار:یک تن

کرایه:توافقی

tel:09906640067 قاسمی

1401/03/19



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری: فرداظهر

مبدا:صفادشت(کرج)

مقصد:ارومیه

نوع بار:لوازم قنادی

وزن بار:400

صافی:1400

tel:09387227626  سپهر

1401/03/19

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان:وانت کفی مبلی#داخلی

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:کرج

مقصد:یوسف آباد

نوع بار:یک عدد تابلو

صافی:300

tel:09906640016 شفایی

1401/03/19



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران چهاردانگه

مقصد:بندرعباس

نوع بار:صندلی

صافی:2800

tel:09906640016 شفایی

1401/0319



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:کرج

مقصد:بندرعباس

نوع بار:لوازمات

صافی:2900

tel:09906640016 شفایی

1401/03/19



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:آماده

مبدا:تهران خیابان آزادی

مقصد:رشت لولمان

نوع بار:لوازم منزل

صافی:1000000

tel:09386133245 زند

1041/03/19


ناوگان:وانت کفی مبلی#داخلی

ساعت بارگیری: آماده

مبدا: کرج

مقصد:یوسف آباد

نوع کالا:یک عدد تابلو

صافی:300

tel:09386133245 زند

1401/03/19



ناوگان:نیسان

ساعت بارگیری:ساعت(3)

مبدا: تهرانپارس

مقصد:اصفهان

300 کارگری دونفر

نوع کالا: مبل

صافی:800

tel:09386133245

1401/03/19

ارسال شد❗❗❗❗



ناوگان نیسان

مبدا:کرج

مقصد:بندرعباس

نوع بار:میزوصندلی

زمان بارگیری:فرداصبح

کرایه حمل:2450

زند tel:09386133245

1401/3/16

ناوگان. نیسان

مبدا .شهرری

مقصد .مشهد

نوع بار. لوازم منزل

زمان بارگیری. آماده

کرایه حمل ۱۲۵۰

شفاییtel:09386133245

1401/2/18

ناوگان. نیسان

مبدا . کرج  شهریار

مقصد .اصفهان

نوع بار .سیم ومفتول

زمان بارگیری. آماده

هزینه حمل . ۸۵۰

شفایی tel:09386133245

1401/2/17

ناوگان. نیسان

مبدا . ایوانکی

مقصد .رشت

نوع بار. پیچ ومهره

زمان بارگیری. فردا صبح

کرایه حمل ۸۰۰

شفایی tel:09386133245

1401-2-17

ناوگان: نیسان / وانت

زمان بارگیری : ساعت 4

مبدا: آزادگان جنوب

مقصد: بوکان

نوع بار: 3 عدد باسکول

صافی 1100

افشار
09387227626

رزرو شد🚫🚫🚫

1401-2-17

ناوگان: نیسان

مبدا: نوشهر

مقصد: تهران (ونک)

اثاث منزل

صافی 800

افشار
09387227626

ارسال شد🚫🚫🚫

1401-2-17

ناوگان: نیسان

زمان بارگیری: امروز ظهر

مبدا: مشیریه

مقصد: ارومیه

نوع بار: اثاث منزل

کرایه حمل: 1300

افشار
09387227626

1401-2-17

ناوگان: نیسان #داخلی

مبدا: شوراباد

مقصد: شهریار

نوع بار: پالت

کرایه حمل: 350

افشار
09387227626

ارسال شد🚫🚫🚫

1401/2/15

ناوگان. نیسان

مبدا .تهران  تهرانپارس

مقصد . تبریز

زمان بارگیری. فردا صبح

نوع بار. لوازم منزل

هزینه حمل ۱۱۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۱۵

ناوگان. نیسان

مبدا .کرج

مقصد .اهواز

نوع بار. مبل و کمی لوازم

زمان بارگیری .فردا صبح

کرایه حمل ۱۷۰۰

شفایی tel:09386133245

—————————————————-

14 – 2 – 1401

ناوگان نیسان

مبدا سعادت آباد

مقصد لوشان

نوع بار اثاثیه

کرایه ۷۰۰

متصدی باربری : جاهدی

09197040862 ☎️☎️📲

ارسال شد ❌❌❌❌❌

——————————————

14 – 2 – 1401

کنارباری ❗️

مبدا. تهران شهرک غرب

مقصد. مشهد

زمان بارگیری. آماده

نوع کالا . ۴تا کارتن موزی لوازم

کرایه حمل۵۵۰

مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects/

0940016شفایی

ارسال شد ❌❌❌

——————————————–

14 – 2 – 1401

ناوگان:نیسان/وانت

مبدا: نواب

مقصد: خمین

نوع بار : 1 عدد یخچال ساده

240 کارگری 2 نفر

کرایه حمل: 700

لینک کانال:
مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects

افشار 09906640069

————————————-

14 – 2 -1401

ناوگان. نیسان

مبدا. تهران ولیعصر

مقصد. گواوور( گیلان غرب )

زمان بارگیری. آماده

نوع کالا . مبل

کرایه حمل۱۱۰۰

مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects/

09906640016شفایی

——————————————

14 – 2 -1401

ناوگان. نیسان یا وانت

مبدا .تهران اسلامشهر
مقصد. خرم آباد

زمان بارگیری. آماده

نوع کالا . در

کرایه حمل۱۰۰۰۰۰۰

مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects/

09906640016شفایی

ارسال شد ❌❌❌

———————————————-

14 – 2 – 1401

ناوگان:نیسان

زمان بارگیری : امشب

مبدا: پاکدشت

مقصد: مشهد

نوع بار : اثاث منزل

نفر همراه دارد

کرایه حمل: 1370

لینک کانال:
مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects

افشار
09906640069

———————————————-

14 – 2 – 1401

کنار باری
ناوگان:نیسان

مبدا: تهران (آزادگان)

مقصد: مشهد

نوع بار : صد کیلو کارتن لوازم

کرایه حمل: 700

لینک کانال:
مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects

تاجیک
09128097786

————————————

14 – 2 – 1401

ناوگان:نیسان

مبدا: تهران (جاده خاوران)

مقصد: تبریز

نوع بار : دوتن لوازمات

کرایه حمل: 1100

لینک کانال:
مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects

تاجیک
09128097786

———————————————

14 – 2 – 1401

ناوگان:2 دستگاه نیسان

مبدا: شوشتر (خوزستان)

مقصد: مهاباد

نوع بار : گوجه

کرایه حمل: 2500

لینک کانال:
مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects

افشار
09387227626

————————————————-

14 – 2 – 1401

ناوگان:نیسان

زمان بارگیری : امشب

مبدا: پاکدشت

مقصد: مشهد

نوع بار : اثاث منزل

کرایه حمل: 1300

لینک کانال:
مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects

افشار
09387227626


14 – 2 – 1401

روباری/ کنارباری

مبدا چیتگر

مقصد رویان

نوع بار یک عدد لباسشویی

زمان بارگیر: آماده است

کرایه ۳۰۰

کمک راننده ۱۰۰

متصدی باربری : جاهدی

09197040862

————————————-

14 – 2 – 1401

ناوگان:نیسان

زمان بارگیری : امشب

مبدا: خاتون آباد

مقصد: مشهد

نوع بار : اثاث منزل

کرایه حمل: 1300

لینک کانال:
مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects

افشار
09387227626

——————————————-

14 – 2 – 1401

ناوگان:نیسان

مبدا: میدان‌بار تهران

مقصد: سقز

نوع بار : کاهو

کرایه حمل: 1600

لینک کانال:
مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects

افشار     09387227626
——————————————-

14 – 2 – 1401

ناوگان. نیسان

مبدا .تهران خلازیر
مقصد. شیراز

زمان بارگیری. آماده

نوع کالا . قالب‌

کرایه حمل۱۴۰۰

مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects/

09906640016شفایی

ارسال شد ❌❌❌❌

———————————————

14 – 2 – 1401

ناوگان :خاور مسقف

مبدا :اوین +جنت آباد

مقصد :اردبیل مشکین شهر

نوع بار :لوازم خانه

کرایه :۲۸۰۰

زمان بار گیری :فوری

متصدی باربری :حسینی
09907891824

———————————-

13-2-1401

ناوگان. نیسان

مبدا .تهران خیابان کارگر
مقصد. الیگودرز

زمان بارگیری. بارگیری فردا صبح

نوع کالا . ۱تن برنج

کرایه حمل۸۵۰

مشاهده اعلام بار مرجع در وب سایت https://vanbariran.com/active-projects/

۰۹۹۰۶۶۴۰۰۱۶شفایی

———————————

13 – 2 – 1401

ناوگان :نیسان

مبدا:تهران دروس

مقصد:اصفهان

نوع بار:یک عدد یخچال

کرایه :۹۰۰

بارگیری:فوری

https://vanbariran.com/active-projects/

متصدی باربری :حسینی09907891824

————————————-

۱۴۰۱/۲/۱۲

ناوگان. نیسان

مبدا .کرج

مقصد .تنکابن

نوع بار. لوازم منزل

زمان بارگیری. فردا صبح

کرایه حمل ۸۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۱۲

 

ناوگان. نیسان

مبدا .خیابان ولیعصر

مقصد .ماسال

نوع بار. لوازم منزل

زمان بارگیری. ساعت ۱۲شب

کرایه حمل. ۹۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۱۲

ناوگان. نیسان

مبدا. نازی‌آباد

مقصد .اهواز

نوع بار  .لوازمات   سبک بار

زمان بارگیری. ۱۲شب

هزینه حمل. ۱۷۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۱۲

ناوگان. نیسان

مبدا .شهرک صنعتی شمس آباد

مقصد .مشهد

نوع بار. کیسه جانبو

زمان بارگیری. آماده بارگیری

کرایه حمل ۱۴۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۱۲

ناوگان ‌نیسان

مبدا.تهران تهرانپارس

مقصد . تبریز

نوع بار. مبل

کرایه حمل .۱۱۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۱۲

ناوگان. نیسان

مبدا .تهرانپارس

مقصد .شاهین دژ

نوع بار. لوازم منزل

کرایه حمل ۱۲۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۱۱

ناوگان. نیسان

مبدا .تهران بلوار فردوس

مقصد .بجنورد خراسان شمالی

نوع بار. مبل

زمان بارگیری. فردا صبح

۳۰۰کارگری دونفر

کرایه حمل .۱۴۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۱۱

ناوگان. نیسان

مبدا .خیابان ولیعصر

مقصد .ساری

نوع بار. لوازم منزل

زمان بارگیری. فردا ساعت ۲بعداظهر

کرایه حمل .۷۵۰

شفایی tel:09386133245

1401/2/11

ناوگان. نیسان

مبدا . خیابان انقلاب

مقصد .اصفهان

نوع بار. لوازم منزل

زمان بارگیری. فردا صبح

کرایه حمل .۷۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۱۱

ناوگان .نیسان

مبدا .تهران خیابان آیت الله کاشانی

مقصد . رامسر

نوع بار.  مبل

کرایه حمل ۸۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۱۰
ناوگان: نیسان

مبدا: فیروزکوه

مقصد: لاهیجان

نوع کالا: آب معدنی

کرایه حمل: 1000000

متصدی باربری : افشار 09387227626

۱۴۰۱/۲/۱۱
ناوگان:  نیسان

مبدا: بارگیری از ۲ انبار در شوراباد

مقصد: ایوانکی

نوع کالا: کیسه مواد

کرایه حمل: 400

متصدی باربری : افشار 09387227626

۱۴۰۱/۲/۱۰

ناوگان: نیسان

زمان بارگیری : 11شب

مبدا: نازی آباد

مقصد: سراب

نوع کالا: اثاث منزل (کم)

کرایه حمل 1200

متصدی باربری :افشار  09387227626

۱۴۰۱/۲/۱۰

ناوگان: نیسان

مبدا: مهرآباد جنوبی

مقصد: همدان

نوع بار : اثاث منزل

کرایه حمل: 700

افشار  09387227626

۱۴۰۱/۲/۱۰

ناوگان: نیسان

مبدا: محمدشهر

مقصد: میانه

نوع بار : میوه

کرایه حمل: 900

افشار 09387227626

تاریخ : ۱۴۰۱/۲/۱۰

ناوگان: 2 دستگاه نیسان

مبدا: پیشوا

مقصد: کرمانشاه

نوع بار : خیار

کرایه حمل: 1250

متصدی باربری: افشار  09387227626

۱۴۰۱/۲/۹
ناوگان: نیسان

زمان بارگیری : فردا صبح

مبدا: شریعتی

مقصد: سید آباد (فومن)

نوع کالا: لوازم

وزن : 600

کرایه حمل: 800

متصدی باربری : افشار 09387227626

۱۴۰۱/۲/۹
ناوگان: نیسان

زمان بارگیری : فردا صبح

مبدا: آبادان

مقصد: تهران

نوع کالا: کیسه مواد

کرایه حمل: 1700

متصدی باربری : افشار 09387227626

۱۴۰۱/۲/۹

ناوگان. نیسان

مبدا. تهران ونک

مقصد .زنجان

نوع بار  لوازم منزل

کرایه حمل ۸۰۰

شفایی tel:۰۹۳۸۶۱۳۳۲۴۵

۱۴۰۱/۲/۹

ناوگان. نیسان

مبدا .کرج

مقصد. اردبیل

نوع بار. لوازم

کرایه حمل. ۱۳۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۹
ناوگان: نیسان

مبدا: نواب

مقصد: گچساران

نوع کالا: لوازم دانشجویی

کرایه حمل: 1700

متصدی باربری : افشار 09387227626

۱۴۰۱/۲/۹

ناوگان: نیسان

مبدا: باغ فیض

مقصد: بهبهان

نوع بار : اثاث منزل

کرایه حمل: 1600

افشار
09387227626

۱۴۰۱/۲/۹

ناوگان نیسان

مبدا: تهران خیابان دولت

مقصد: چالوس

زمان بارگیری. بارگیری الان

نوع کالا .لوازم منزل سبک بار

کرایه حمل.۸۰۰

متصدی قاسمی

09906640067

۱۴۰۱/۲/۸

ناوگان. نیسان

مبدا . کرج

مقصد بندرعباس

نوع بار. روغن موتور

کرایه حمل ۲۴۰۰

شفایی tel:09906640016

۱۴۰۱/۱/۸

ناوگان .نیسان

مبدا .تهران خیابان نامجو

مقصد. اصفهان

نوع بار. لوازم منزل

کرایه حمل ۷۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۸

ناوگان. نیسان

مبدا .تهران مفتح

مقصد کرمانشاه

نوع بار. لوازم منزل

۱۵۰کارگری راننده

کرایه حمل ۱۰۰۰۰۰۰

شفایی tel:09386133245

۱۴۰۱/۲/۷

ناوگان نیسان    ۵دستگاه

مبدا آزادگان

مقصد نمک آبرود

زمان بارگیری. بارگیری فردا صبح

نوع بار   سرامیک بسته بندی شده

کرایه حمل ۷۵۰

شفاییtel:09386133245

۸/۲/۱۴۰۱

ناوگان:نیسان

مبدا:تهران

مقصد:کلاردشت

نوع کالا:کاناپه

کرابه حمل:800

قاسمی

  1. 09906640067

۱۴۰۱/۲/۷
ناوگان: نیسان

مبدا: اسلامشهر

مقصد: گلپایگان

نوع کالا: موزائیک

کرایه حمل: 700

لینک کانال: @van_bar
وب‌سایت: www.vanbariran.com

متصدی باربری : افشار 09387227626

۱۴۰۱/۲/۷
ناوگان: نیسان

مبدا: آزادگان جنوب

مقصد: آمل

نوع کالا: چسب کاشی

وزن 2تن

کرایه حمل:700

لینک کانال: @van_bar

وب‌سایت: www.vanbariran.com

متصدی باربری : افشار 09387227626

۱۴۰۱/۲/۷
ناوگان: نیسان

مبدا: شاداباد

مقصد: مشهد

نوع کالا: دستگاه

وزن : 200

کرایه حمل: 1300

لینک کانال: @van_bar
وب‌سایت: www.vanbariran.com

متصدی باربری : افشار 09387227626

۱۴۰۱/۲/۷
ناوگان: نیسان

مبدا: سعادت آباد

مقصد: شیراز

نوع کالا: سرویس خواب

200 کارگری 2 نفر

کرایه حمل: 1400

لینک کانال: @van_bar
وب‌سایت: www.vanbariran.com

متصدی باربری : افشار 09387227626

۱۴۰۱/۰۲/۰۸

ناوگان نیسان یا وانت یا اریسان

مبدا: آمل آزادگان

مقصد: یزد

زمان بارگیری بارگیری آماده

نوع کالا کپسول اتش‌نشانی

کرایه حمل ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

شفایی http://Tel:09386133245

ناوگان نیسان

مبدا:تهران آزادگان

مقصد: مشکین شهر

زمان بارگیری. الان

نوع بار ام دی اف

  1. کرایه ۱۳۰۰09906640067

    قاسمی

۱۴۰۱/۰۲/۷

ناوگان نیسان

مبدا:تهران آزادگان

مقصد: شاهین شهر

زمان بارگیری. بارگیری آماده
نوع بار لوازم‌منزل

کرایه۸۰۰
09906640067

۱۴۰۱/۰۲/۷

ناوگان نیسان یا وانت یا اریسان

مبدا:تهران آزادگان
مقصد: جیرفت

زمان بارگیری. بارگیری آماده

نوع کالا .درب کابینت

کرایه حمل.۲۰۰۰۰۰۰

tel:09386133245

۱۴۰۱/۰۲/۰۷

ناوگان: نیسان برگشتی

بارگیری : آماده

مبدا: یزد

مقصد: جیرفت

نوع کالا: اثاث منزل

وزن بار : کم

کرایه حمل: ۱۱۰۰

لینک کانال: @van_bar
وب‌سایت: www.vanbariran.com

متصدی باربری : شمس

tel:09108176369

Related Posts

فهرست